ប្រសិនបើចង់លែងលះប្តីប្រពន្ធបាន ប្រជាជនហ្គាណាត្រូវធ្វើរឿងមួយនេះសិន

នៅប្រទេសហ្គាណា (Ghana) នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានច្បាប់មួយចម្លែកដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្តីប្រពន្ធលែងលះ គ្នាបានលុះត្រាតែពួកគេត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចថ្ងៃដែលពួកគេទាំងពីរបានរៀបការ ពេលទៅជួបនឹងតុលារការដើម្បីសុំសេចក្តីសម្រេច។ បើពួកគេមិនបានធ្វើដូចនេះទេ តុលារការនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេលែងលះគ្នាជាដាច់ខាត។ ប្រទេសផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអាហ្រ្វិកដូចជាប្រទេស Togo ប្តីប្រពន្ធអាចលែងលះគ្នាបានលុះត្រាតែពួកគេត្រូវពន្យល់ពីមូលហេតុដែលចង់លែងលះ និងស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីម្តាយក្មេកជាមុនសិន។ ការធ្វើបែបនេះហើយទើបធ្វើឱ្យអត្រានៃការលែងលះគ្នារបស់ប្រជាជននៅប្រទេស Togo មានអត្រា ០%។ ប្រភពៈ thereisnews.com

Continue Reading →