ស្គាល់គន្លះទាំងនេះហើយ ជីវិតរបស់អ្នកមានស្គាល់ភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងពិតប្រាកដ!

យើងគ្រប់គ្នាតែងតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឱ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយរីករាយ តាមពិតទៅការស្វែងរកនោះគួរតែចាប់ផ្តើមពីខ្លួនអ្នក ពីព្រោះភាពរស់នៅដោយរីករាយគឺស្ថិតនៅលើខ្លួនអ្នកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លះសំខាន់ៗដែលធ្វើឱ្យអ្នករស់នៅដោយរីករាយបាន៖ 1. រក្សាការពិតចំពោះខ្លួនអ្នក ព្យាយាមកុំធ្វើអ្វីដែលអ្នកគិតថាមិនសមរម្យ។ ជួនកាលអ្នកបង្ខំធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើ ហើយការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឱ្យអ្នកមិនរីករាយក្នុងជីវិត ដូចនេះគួរព្យាយាមតាំងចិត្តថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ។ 2. ធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត ចូលធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកចូលចិត្ត ចូលកុំធ្វើអ្វីដែលអ្នកដែលអ្នកមិនពេញចិត្ត។ មិនថាជាការងារចិញ្ចឹមជីវិត ឬក៍រឿងអ្វីផ្សេងទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តហើយ ទោះបីជាអ្នកព្យយាមធ្វើយ៉ាងណា អ្នកនឹងបោះបង់វាចោលក្នុងពេលណាមួយមិនខាន ដូចនេះកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកជាមួយរឿងដែលអ្នកមិនពេញចិត្ត។…

Continue Reading →

របស់ ៩ យ៉ាងដែលមិនគួរដាក់វានៅលើតុធ្វើការរបស់អ្នក

ជាការពិតការដាក់របស់ឬសម្ភារច្រើនពេកនៅលើតុរបស់អ្នកអាចធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើការមិនបានពេញលេញ ហើយរបស់ទាំងនោះអាចនឹងមិនសាកសមសម្រាប់ដាក់វានៅលើតុទៀត។ ខាងក្រោមនេះជារបស់៩យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរដាក់វានៅលើតុទេ៖ ១. ប្រអប់ម្ហូបថ្ងៃត្រង់ (Lunch box) អ្នកធ្វើការភាគច្រើនចូលចិត្តយកប្រអប់ម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគេមកញ៉ាំនៅតុធ្វើការ ប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាយើងគួរណាតែផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរបស់យើង ដូចជាពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាដើម ដើម្បីឱ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹកនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់ការងារ។ ២. កែវកាហ្វេដែលប្រឡាក់ កែវកាហ្វេដែលយើងញ៉ាំហើយគម្បីយកចេញពីតុធ្វើការរបស់យើង ពីព្រោះវាធ្វើតុកន្លែងធ្វើយើងមិនស្អាត។ ៣. របស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ ការដាក់របស់ផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយអាចធ្វើឱ្យមិត្តរួមការងារដឹងអ្វីដែលយើងយល់ឃើញពីរឿងនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើង ហើយវាអាចធ្វើឱ្យមានភាពមិនស្របគ្នា និងជម្លោះកើតឡើងជាដើម។ ៤. ឯកសារផ្លូវច្បាប់…

Continue Reading →

លក្ខណៈពិសេសទាំង១០យ៉ាងរបស់មហាសេដ្ឋីលើពិភពលោក

បើទោះបីជាមហាសេដ្ឋីជាច្រើននៅលើពិភពលោកមានមុខជំនួញ ក៏ដូចជាភាពជោគជ័យផ្សេងៗគ្នាមែន ប៉ុន្តែពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលគ្នាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង១០យ៉ាងដែលមហាសេដ្ឋីមាន៖ Although billionaires are doing their business and having success differently, they share a common characteristics. Below…

Continue Reading →